Ouderbijdrage

Ieder jaar vragen we aan de ouders een vrijwillige bijdrage aan school te doen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan een aantal festiviteiten voor de kinderen waarvoor de overheid geen bekostiging aan school doet. Zonder deze gelden worden de festiviteiten voor de kinderen erg sober.

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij de kosten voor bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolshirts, Paasmaaltijd, laatste schooldag en afscheid van groep 8.

Wij vragen € 23,00 per kind per jaar.