Schoolgids

De Hoeksteen kenmerkt zich als een school waarin met veel inzet wordt gewerkt om voor de kinderen een omgeving te scheppen waarin ze echt tot bloei kunnen komen.
De kinderen die u aan ons toevertrouwt, motiveren ons om steeds weer op zoek te gaan naar bij hen passend onderwijs en te zorgen voor een schoolomgeving waarin ze zich veilig voelen en uitgedaagd worden om te groeien.
Het team van de Hoeksteen groeit mee, voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Klik hier om de schoolgids van het schooljaar 2022-2023 te bekijken.