Schooltijden

Maandag 
8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 
8.30 – 14.15 uur
Woensdag 
8.30 – 12.30 uur
Donderdag 
8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 
8.30 - 14.15 uur
(groep 1 t/m 4 is om 12.30 uur vrij)

Aanpassingen vanwege Corona:
In verband met het Corona-virus werkt groep 7-8 tot nadere orde op vrijdag thuis.
Groep 5-6 is op vrijdag ook om 12.30 uur vrij. 
Wanneer de kinderen 's ochtends op school komen, gaan zij gelijk naar binnen.