Aanmelden leerling 

 

In het toelatingsbeleid van CBS De Hoeksteen

kennen we vier stappen.

1. Kennismaken 
2. Aanmelden 
3. Plaatsen 
4. Inschrijven

U kunt ten allen tijde contact opnemen met de school voor een kennismaking. De kennismaking bestaat uit een gesprek met de directeur en/of leerkracht en het rondleiden door de school. Tijdens het gesprek wordt de procedure voor het toelaten aan de ouders uitgelegd.

Wanneer uw besluit vaststaat en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de schoolgids, kunt u het aanmeldformulier invullen en aan de school geven. Vanaf dat moment heeft de school zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school met u meedenkt in het geval van extra ondersteuning om samen met u een goede passende plek te vinden. Deze plek kan zijn op de aangemelde school of een andere reguliere of speciale school.