Opvang en overblijf

Opvang

Op De Hoeksteen is het vanaf 7.20 uur mogelijk om kinderen naar de voorschoolse opvang te brengen.
De naschoolse opvang is geregeld via Timpaan.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de directrice, Petra Bakker.

Overblijf

De overblijf op De Hoeksteen wordt verzorgd door ouders.
Wanneer u uw kind(eren) wilt laten overblijven kunt u dit via de mail laten weten. Stuur dan een mailtje naar directiecbsdehoeksteen@vcomog.nl.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per kind per keer.
Kinderen die vaak overblijven kunnen bij de overblijfouders een strippenkaart kopen, die elke keer wordt afgestempeld.
De volgende strippenkaarten kunnen worden gekocht:

4 strippenkaart: € 6,00
12 strippenkaart: € 18,00
24 strippenkaart: € 36,00

Een aantal praktische zaken m.b.t de tussenschoolse opvang:

  • Iedere schooldag, behalve de woensdag, bestaat de gelegenheid voor de kinderen om over te blijven op school.
  • De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.
  • Er is oppas vanaf het begin van de middagpauze tot een kwartier voor de aanvang van de middagschooltijd.
  • De overblijfkracht heeft de beschikking over een telefoonnummer van één van de ouders of iemand anders bij eventuele calamiteiten.
  • Er wordt gezamenlijk gegeten en na afloop is er gelegenheid om te spelen met het beschikbare speelgoed.
  • Iedereen luistert naar de overblijfkracht en probeert er een gezellige maaltijd van te maken.