Co-ouders

Wat zijn contactouders?

Het doel van contactouders is het team te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Elke contactouder krijgt als taak een groep toegewezen waar bijvoorbeeld zijn/haar zoon of dochter in zit. Teamleden krijgen als er contactouders zijn een soort ‘backing-groep’, net als bij een zanger wiens achtergrondkoortje ervoor zorgt dat zijn muziek veel beter uit de verf komt. 

Wat doen contactouders?

Elke contactouder heeft een duidelijke taak binnen deze groep. Bij de vergaderingen, waarbij alle activiteiten die op school plaats vinden besproken worden, is steeds een vast teamlid aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen noteert de contactouder van bijv. groep 1 wat er voor deze groep geregeld moet worden. De contactouder heeft na de vergadering contact met het teamlid van groep 1 en samen overleggen ze of er bijv. hulp nodig is van andere ouders.
De contactouder benadert daarna ouders van desbetreffende groep of ze willen helpen.
Andersom werkt het natuurlijk ook. Wanneer u als ouder vragen heeft over bepaalde activiteiten kunt u natuurlijk ook even de contactouder aanspreken.

De contactouders hebben geen bemiddelende rol bij 'problemen' van ouders.