Visie‘Dit ben ik en wij zijn samen  

Wij zijn oké  

Ik bereik mijn doel  

Door te werken met hart, hoofd en handen  

Ik ben trots’  

  

CBS De Hoeksteen is een open christelijke basisschool waar elk kind mag zijn wie hij of zij is. Wij stimuleren vanuit een christelijke basis het nadenken over het leven en de omgang met elkaar. Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden, passend binnen ons onderwijs.  

------------------------------------------------------  

We leren in een veilige omgeving om doelen te bereiken; fouten te maken; leren van en met elkaar; leren wat je talenten zijn en ook leren wie je bent. Elke dag valt er te leren: iedereen op z’n eigen niveau door te werken met hart, hoofd en handen.  

------------------------------------------------------  

Door bewegend te leren zullen kinderen fitter blijven, zich beter concentreren en blijven hierdoor beter bij de les. Ook kan dit het leerplezier vergroten, net als de sociale contacten. Samen werken aan je doelen. Ook samenwerken met ouders is belangrijk. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: in een veilige omgeving werken aan de ontwikkeling van onze kinderen. Wij hebben elkaar hierbij nodig en dragen hierbij allemaal onze verantwoordelijkheid en gaan met elkaar in gesprek.  

------------------------------------------------------  

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen niet alleen kennis van de vakken hebben en hoe zij gekomen zijn tot de behaalde resultaten, maar ook kennis hebben van hun eigen ‘zijn’.