Visie

Op CBS De Hoeksteen bouwen we samen aan leren voor het leven!

Wij zijn een school waar ieder kind met plezier naar toe gaat en zichzelf mag zijn. Een school waar we doelmatig bezig zijn en het hoogst mogelijke uit ieder kind willen halen. Een school waar je leert om trots te zijn op wat je kunt. Yes! Ik kan het zelf!

Onze bouwstenen zijn:

 • Christelijk onderwijs
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Vrijheid in gebondenheid
 • Reflectie
 • Effectiviteit en doelmatigheid
 • Borging

Onze gouden hoekstenen zijn:

 • Een fijne sfeer
 • Duidelijkheid
 • Focus op leren
 • Talentontwikkeling

Onze levensbeschouwelijke identiteit

Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de statutaire grondslag en het doel van onze schoolvereniging:

 • We leven en werken vanuit ons geloof in God;
 • We laten ons inspireren door de Bijbel;
 • In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats in;
 • Met die verhalen willen wij kinderen helpen om op respectvolle wijze naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken;
 • We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar;
 • Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden;
 • Wij creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet.
 • De Christelijke feestdagen zijn hoogtepunten in het gezamenlijk vieren van ons geloof.